[Rozmiar: 10007 bajtów]
[Rozmiar: 7322 bajtów] [Rozmiar: 1037 bajtów] [Rozmiar: 1088 bajtów] [Rozmiar: 937 bajtów] [Rozmiar: 1497 bajtów] [Rozmiar: 10201 bajtów]
[Rozmiar: 47631 bajtów] [Rozmiar: 31829 bajtów]
[Rozmiar: 1050 bajtów]
[Rozmiar: 5400 bajtów]
[Rozmiar: 915 bajtów]
[Rozmiar: 29402 bajtów]
DEFINICJE
Dezynsekcja
- Niszczenie środkami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi owadów, a także innych stawonogów szkodliwych ze względów sanitarnych.

Dezynfekcja
- Niszczenie środkami chemicznymi lub fizycznymi drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych.

Deratyzacja
- Zwalczanie szkodliwych gryzoni (szczurów, myszy) w pomieszczeniach środkami mechanicznymi (pułapki), chemicznymi (trucizny) i in.

Dezodoryzacja
- usuwanie niepożądanych zapachów.
HACCP
- (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, zwane dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

GHP
- (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna. Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

System ten obejmuje:
- założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
- dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
- procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń
- zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
- stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
- szkolenie i higienę osobistą pracowników.[Rozmiar: 1058 bajtów]
STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | OFERTA | NASZE ATUTY | KWALIFIKACJE | DEFINICJE | GALERIA | KONTAKT | MAPA STRONY
Copyright @ 2010 "INS - TUR" Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja - Grzegorz Wierzbicki | Design By Arkadiusz Kotecki