L.P.

DATA

TEMATYKA

37

08-04-2013

Ochrona przed szkodnikami według BRC, IFS i TESCO

36

03-09-2010

Biologiczne metody zwalczania much

35

12-05-2010

Pluskwy i obrzeżki - zagrożenie epidemiologiczne  oraz zwalczanie

34

27-04-2010

Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami

33

28-01-2010

Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami

32

14-03-2009

Systemy Jakości w Produkcji i Dystrybucji Bezpiecznej Żywności. Regulacje Prawne

31

18-10-2007

Tytuł specjalisty w zakresie dezynfekcji dezynsekcji i deratzacji

30

17-01-2007

Audytor wewnętrzny

29

29-03-2006

Szkolenie w zakresie auditowania systemów ISO 9001:2000 i HACCP wg. Codex Alimentarius

28

18-12-2005

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania i zwalczania szkodników w zakładach o wymaganiach weterynaryjnych

27

13-10-2005

Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków

26

17-09-2005

Podyplomowe Studium Zwalczania Szkodników w Przemyśle Spożywczym

25

17-09-2005

Sesja szkoleniowa z zakresu PEST CONTROL

24

12-01-2005

DERATYZACJA - szkolenie II stopnia

23

08-12-2005

D.D.D. w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność

22

24-11-2004

DEZYNFEKCJA - szkolenie II stopnia

21

08-11-2004

D.D.D. w zagrożeniach bioterrorystycznych

20

27-10-2004

DEZYNSEKCJA - szkolenie II stopnia

19

20-10-2004

Integrowane metody ochrony przechowywanych produktów przed szkodnikami - IPM. Zamienniki Bromku Metylu

18

12-03-2004

SPECJALISTA SYSTEMU HACCP

17

03-03-2004

Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spozywczych wdrażających system HACCP

16

26-02-2004

Zwalczanie szkodników sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską

15

20-02-2004

Rola i znaczenie DDD w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym "od pola do stołu konsumenta"

14

16-11-2003

Szkodniki drewna wyrobionego i ich zwalczanie. Integrowane metody zwalczania szkodników w pomieszczeniach muzealnych

13

05-11-2003

Międzynarodowa wymiana doświadczeń nt. PEST CONTROL w przemyśle spożywczym

12

18-10-2003

Ochrona obiektów zakładów spozywczych przemysłu spożywczego przed szkodnikami.

11

08-10-2003

Kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

10

20-05-2003

Ochrona obiektów lecznictwa przed szkodnikami

9

01-03-2003

Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP

8

22-06-2002

Dezynsekcja i Deratyzacja

7

19-06-2002

Specjalistyczne seminarium na temat stosowania środków wytwarzających fosforowodór

6

09-04-2002

DDD w ochronie zdrowia publicznego

5

28-02-2002

Szkolenie dla wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin oraz nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczanych do b. toksycznych

4

20-02-2003

Warsztaty deratyzacyjne

3

22-06-2001

Problem szkodników w zakladach przemysłu spożywczego, magazynach i w supermarketach

2

30-05-1996

Szkolenie w zakreśie preparatów zawierających dichlorfos

1

01-08-1996

Szkolenie w zakresie przeprowadzania zabiegów DDD